HomeProjectFor PatientsPatsientidele (Eesti)
andresr (iStock by Getty Images)

Patsientidele

OSALEGE MEIE UURINGUTES

RE-SAMPLE on lühend uuringu pikemast nimest „REal-time data monitoring for Shared Adaptive, Multi-domain and Personalized prediction and decision making for Long-term pulmonary care Ecosystems“. See uuring viiakse läbi Hollandis, Eestis ja Itaalias.

KOK mõjutab oluliselt elukvaliteeti. Paljudel KOK-iga patsientidel esinevad haiguse ägenemised või ajutine terviseseisundi halvenemine, mis vajavad täiendavat ravi ravimitega. Tõsise ägenemise korral pole haiglaravi haruldane. Need ägenemised toovad kaasa suurema haiguskoormuse, võimaliku püsiva kahju ja kõrgemad tervishoiukulud. Paljudel KOK-iga patsientidel on ka muid kroonilisi haigusi, nagu südame-veresoonkonna haigused, suhkurtõbi, ärevus või depressioon, mis võivad haiguskoormust veelgi suurendada.

RE-SAMPLE uuringu eesmärk on tegelike andmete kogumise kaudu teha kindlaks KOK-i ja vähemalt ühe muu kroonilise haigusega patsientide haiguse progresseerumise ning KOK-i ja teiste krooniliste haiguste ägenemiste võimalikud ennustajad. Seda teavet kasutatakse edaspidi KOK-i ja teisi kroonilisi haigusi põdevate haigete ravi isikupäraseks kohandamiseks. Uuringu lõpus hindame erinevate tegurite mõju KOK-i ja teiste krooniliste haiguste ägenemispäevade arvule, ägenemiste tõsidusele, tervislikule seisundile ja tervishoiukuludele. See teave aitab parandada nii KOK-i kui ka teiste krooniliste haigustega patsientide edaspidist ravi.

Tartus kaasatakse RE-SAMPLE uuringusse kuni 175 patsienti. Uuringut viib läbi Kliinikumi Kopsukliinik. Uuringut finantseerib Euroopa Komisjon läbi raamprogrammi Horisont 2020. Uuringu läbiviimiseks on andnud loa Tartu Ülikooli Inimuuringute Eetikakomitee.

Te ei pruugi ise sellest uuringust kasu saada. Eeldame siiski, et saate uuringu käigus rohkem teada oma seisundi kohta. Uuringus osalemisega aitate kaasa ravikorralduse parandamisele KOK-i ja teisi kroonilisi haigusi põdevatel patsientidel.

Teilt kogutud andmeid säilitatakse isikustamata kujul. Tsentraalseks andmetöötluseks jagatakse ainult pseudonüümitud, kokkuvõtlikke, analüüsitud või muul viisil töödeldud tulemusi. Isikuandmeid tsentraalseks andmetöötluseks ei edastata. Kõikides uuringuandmeid sisaldavates andmebaasides kasutatakse vaid uuritava unikaalset koodi. Isikuandmeid need andmebaasid ei sisalda.

Küsige lisateavet
Kontakti kasutamine
Osalege meie uuringutes
Registreeri
LIITUGE RE-SAMPLE LÕPPKASUTAJA PANEELIGA
Liitu
tellige meie uudiskiri (in English)
Subscribe